Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej ? 110 mm w ul. Przejezdnej w cz???ci obejmuj?cej dz. nr ew. 323/22 i 323/15 w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że dnia 5.04.2007 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.
budowy sieci wodociągowej ø 110 mm w ul. Przejezdnej w części obejmującej dz. nr ew. 323/22 i 323/15 w Lesznie

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Lipowa 76


Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy
Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.