Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy odcinka sieci wodoci?gowej rozdzielczej w rejonie skrzy??owania ul. Piastowskiej i Wyszy??skiego w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że dnia 09.03.2009 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie skrzyżowania ul. Piastowskiej i Wyszyńskiego w Lesznie ( działki nr ewid.128/2 i 140 ark.m. 5)

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Lipowa 76Prezydent Miasta

Tomasz MalepszyAutor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.