Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Wykonywania nadzoru inwestorskiego na robotach drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni na drogach o nawierzchni gruntowej oraz przebudowy ulic o nawierzchniach ulepszonych realizowanych na rzecz Miasta Leszna w latach 2009-2012?


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Wykonywania nadzoru inwestorskiego na robotach drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni na drogach o nawierzchni gruntowej oraz przebudowy ulic o nawierzchniach ulepszonych realizowanych na rzecz Miasta Leszna w latach 2009-2012”
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta :

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość nadzorowanych robót do 200.000 zł netto

Wartość nadzorowanych robót w zakresie 200.000 – 500.000 zł netto

Wartość nadzorowanych robót w zakresie 500.000 – 1.000.000 zł netto

Wartość nadzorowanych robót powyżej  1.000.000 zł netto

Punktacja – kryterium cena

Punktacja – kryterium cena

Punktacja – kryterium cena

Punktacja – kryterium cena

01

Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych DRÓGPROJEKT Czesław Przedwojski,

ul. Parkowa 48/6, 64-100 Leszno

1,5 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

100

100

100

100

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1.    Dla wartości nadzorowanych robót do 200.000 zł netto wybrać ofertę Biura Usług Inwestycyjno Projektowych DRÓGPROJEKT Czesław Przedwojski z siedzibą w Lesznie przy ul. Parkowej 48/6 z ceną ofertową w wysokości 1,5 % wartości nadzorowanych robót

 

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

2.    Dla wartości nadzorowanych robót w zakresie od 200.000 – 500.000 zł netto wybrać ofertę Biura Usług Inwestycyjno Projektowych DRÓGPROJEKT Czesław Przedwojski z siedzibą w Lesznie przy ul. Parkowej 48/6 z ceną ofertową w wysokości 1,0 % wartości nadzorowanych robót

 

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

3.    Dla wartości nadzorowanych robót w zakresie od 500.000 – 1.000.000 zł netto wybrać ofertę Biura Usług Inwestycyjno Projektowych DRÓGPROJEKT Czesław Przedwojski z siedzibą w Lesznie przy ul. Parkowej 48/6 z ceną ofertową w wysokości 0,9 % wartości nadzorowanych robót

 

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

  

4.    Dla wartości nadzorowanych robót powyżej 1.000.000 zł netto wybrać ofertę Biura Usług Inwestycyjno Projektowych DRÓGPROJEKT Czesław Przedwojski z siedzibą w Lesznie przy ul. Parkowej 48/6 z ceną ofertową w wysokości 1,0 % wartości nadzorowanych robót

 

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.