Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. przebudowy linii napowietrznej SN-15klV na linie kablow? oraz przebudowa odcinka linii kablowej w rejonie ul. Do??ynkowej w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, że dnia 2 marca 2009 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy przebudowy linii napowietrznej SN-15klV na linie kablową oraz przebudowa odcinka linii kablowej w rejonie ul. Dożynkowej w Lesznie

Inwestor: Marcin Piwoński
64-100 Leszno ul. Findera 63
Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy
Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.