Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWniesoek


Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego: „Profilaktyka wad postawy gimnazjalistów"


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Karasia 15, na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami), ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego:

„Profilaktyka wad postawy gimnazjalistów”

1. Przedmiot konkursu oraz zakres programu:
Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu profilaktycznego dla zadania „Profilaktyka wad postawy gimnazjalistów”.
Celem programu jest przeciwdziałanie i korekta wad postawy ciała, szczególnie skolioz u dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy.
Populacja objęta Programem – populacja uczniów klas III szkól gimnazjalnych z terenu Miasta Leszna.
Efekty programu przewidziane do osiągnięcia:
- rozpoznanie i określenie liczby uczniów z wadami postawy
- określenie rodzajów wad postawy,
- liczba uczniów zakwalifikowanych do dalszego postępowania medycznego,
- określenie czynników ryzyka wad postawy
- ocena zgłaszalności uczestników do realizacji programu
Etapy realizacji programu:
- wywiad z uczestnikiem programu,
- wykonanie badania oceniającego wady postawy,
- przedstawienie konieczności i wskazanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania w
przypadku wykrycia wady postawy u dziecka.
W celu realizacji programu konieczne jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo ucznia w programie.
Czas trwania programu – program realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2008r.

2. Wymagania stawiane realizatorowi programu:
Oferent winien spełniać łącznie następujące kryteria:
- wymogi dla świadczeniodawców w rozumieniu

Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Justyna D?bska
Informację wprowadził: 50
Opublikowany dnia: 2009-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.