Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOG?OSZENIE - Miejski Zak??ad Budynk??w Komunalnych w Lesznie og??asza w dniu 27.02.2009 r. przetarg ustny na najem lokalu u??ytkowego.

Data publikacji: 12-02-2009
Termin sk??adania ofert: 27-02-2009

OGŁOSZENIE
Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie
ogłasza w dniu 27.02.2009 r. przetarg ustny na najem lokalu użytkowego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które nie mają żadnych zobowiązań w stosunku do jednostki organizującej przetarg, wpłacą wadium, przedłożą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.
Wadium należy wpłacić w dniu przetargu w godzinach: 10.00 – 11.00
Szczegółowe dane techniczne lokali użytkowych oraz informacje dotyczące przetargu zamieszczone są w załączniku nr 1, regulamin przetargu załącznik nr 2.
Regulamin przetargu jest podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych ul. J.Dekana 10 oraz w Urzędzie Miasta ul. Karasia 15.
Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr (65)5268630.Autor informacji: Jan Szafranek
Informację wprowadził: 44
Opublikowany dnia: 2009-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.