Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy kontenerowej, ma??ogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nn w rejonie ulic ??w. Franciszka z Asy??u i Szczepanowskiego, w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717z zm.) zawiadamiam, że dnia 2.02.2009 r. wydana została decyzja Nr 3/Ip/2009, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy kontenerowej, małogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nn w rejonie ulic Św. Franciszka z Asyżu i Szczepanowskiego, w Lesznie.Prezydent Miasta Leszna


Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.