Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. zmiany sposobu u??ytkowania wraz z przebudow? poddasza i pomieszcze?? piwnicznych na sale ?wicze?? rehabilitacyjnych wraz z pomieszczeniami towarzysz?cymi oraz dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Starozamkowej 14 w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, że dnia 29 stycznia 2009 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczące zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza i pomieszczeń piwnicznych na sale ćwiczeń rehabilitacyjnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Starozamkowej 14 w Lesznie

Inwestor: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osó z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie 64-100 Leszno ul. Starozamkowa 14a
Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.