Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. zmiany sposobu u??ytkowania wraz z przebudow? III kondygnacji z pomieszcze?? Domu Matki i Dziecka na plac??wk? opieku??czo- wychowawcz? w budynku przy ul. Lipowej 33 w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 27 stycznia 2009 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegających na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową III kondygnacji z pomieszczeń Domu Matki i Dziecka na placówkę opiekuńczo- wychowawczą w budynku przy ul. Lipowej 33 w Lesznie.
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 206
w godz. 800 – 1400 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Caritas Archidiecezji Poznańskiej- Poznań oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.


Prezydent Miasta Leszna
Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.