Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV z projektowanej stacji transformatorowej (dz. nr ew. 256 ark.m. 108) i w pasie drogowym ul. O.Bilewicz??wnej do zbiegu z ul. Gronowsk? w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)zawiadamia, że dnia 3 grudnia 2008 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy linii kablowej nn 0,4 kV z projektowanej stacji transformatorowej (dz. nr ew. 256 ark.m. 108) i w pasie drogowym ul. O.Bilewiczównej do zbiegu z ul. Gronowską
w Lesznie.

Inwestor: Enea Operator Sp.z o.o. Poznań
60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58
Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.