Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla post?powania p.n. "Modernizacja bandy toru ??u??lowego na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17-go Stycznia 68"


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie

zawiadamia, że na wykonanie zamówienia publicznego dot. "Modernizacji bandy toru żużlowego na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17-go Stycznia 68 " złożono 9 ofert, z tego jedna oferta została odrzucona.  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „PARTNER”

ul. Okrężna 10

64 - 100 LESZNO

 

Cena oferty najkorzystniejszej   249.394,03 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierająca najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, uzyskała najwięcej punktów w kryterium wyboru cena.

 

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

 

Nr oferty

 

WYKONAWCA

Cena oferty

z podatkiem VAT

Podlega / nie podlega odrzuceniu

Przyznane punkty

w kryterium wyboru cena - 100 %

 

1.

 

PAWERBUD Sp.J.

H.Śnioszek, E.Łasecki

ul. Bydgoska 33/3

64 - 920 Piła

 

460.739,87 zł.

 

 

Nie podlega odrzuceniu

54,13

 

2

 

GROT Spółka z o.o.

ul. Gdańska 36

84 - 300 Lębork

 

364.454,61 zł.

 

 

Nie podlega

odrzuceniu

 

68,43

 

3.

 

TRANS - MASZ Przedsiębiorstwo

Transportu i Maszyn Drogowych

ul. Na Grobli 4

73 - 110 Stargard Szczeciński

 

362.492,82 zł.

 

 

Nie podlega odrzuceniu

68,80

 

4.

 

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa

„PARTNER” Spółka z o.o.

ul. Okrężna 10

64 - 100 LESZNO

 

 

 

249.394,03 zł.

 

 

 

Nie podlega odrzuceniu

100,00

 

5.

 

GUTKOWSKI Spółka z o.o.

ul. Usługowa 2

64 - 100 Leszno

 

 

230.006,34 zł.

 

 

Podlega odrzuceniu

 

 

6.

 

Prywatne Przedsiębiorstwo

Przygotowania i Realizacji Budownictwa

KONTRAKT Sp. J.

ul. Mórkowska 38, Wilkowice

64 - 115 Święciechowa

 

373.029,16 zł.

 

 

 

Nie podlega odrzuceniu

66,86

 

7.

 

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Projektowe „STANDARD” Sp. z o.o.

ul. Wł. Jagiełły 32

64 - 100 LESZNO

360.007,23 zł.

 

Nie podlega odrzuceniu

69,27

 

8.

 

REAL - Włodzimierz Pospiech

ul. Łowiecka 57

64 - 100 Leszno

360.662,41 zł.

 

 

Nie podlega
odrzuceniu

69,15

 

9.

 

Firma Remontowo - Budowlana

Adam Żak

Kłoda 16 A / 7

64 - 130 Rydzyna

 

315.177,86 zł.

 

Nie podlega odrzuceniu

79,13

 

Odrzucona została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

GUTKOWSKI Spółka z o.o.

ul. Usługowa 2

64 - 100 Leszno

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w kosztorysie ofertowym zmienił ilości konstrukcji stalowych elementów bandy w stosunku do ilości podanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót będącym załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższe działanie spowodowało nieporównywalność przedmiotowej oferty z ofertami złożonymi przez innych Wykonawców, którzy załączone do ofert kosztorysy ofertowe wycenili według przekazanego przez Zamawiającego przedmiaru robót.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt 2 - treść oferty
nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


Autor informacji: Katarzyna Kuma
Informację wprowadził: 44
Opublikowany dnia: 2009-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.