Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plMiejski Zak??ad Budynk??w Komunalnych w Lesznie og??asza w dniu 09.02.2009 r. przetarg ustny na najem lokalu u??ytkowego

Data publikacji: 21.01.2009
Termin sk??adania ofert: ---

 

Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie wycofuje z przetargu lokal użytkowy znajdujący się przy ul. Chrobrego 44, będący z zarządzie MZBK.

 

 

 

OGŁOSZENIE
Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie 
ogłasza w dniu 09.02.2009 r. przetarg ustny na najem lokalu użytkowego

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które nie mają żadnych
zobowiązań w stosunku do jednostki organizującej przetarg, wpłacą wadium,
przedłożą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w podatkach
i opłatach.
Wadium należy wpłacić w dniu przetargu w godzinach: 10.00 – 11.00
Szczegółowe dane techniczne lokali użytkowych oraz informacje dotyczące
przetargu zamieszczone są w załączniku nr 1, regulamin przetargu załącznik nr 2.
Regulamin przetargu jest podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych
ul. J.Dekana 10 oraz w Urzędzie Miasta ul. Karasia 15.
Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr (65)5268630.Autor informacji: Aleksandra Olejniczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2009-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-01-21 wprowadzona przez: 43
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.