Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy na obs??ug? geodezyjn? Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji Urz?du Miasta Leszna w okresie od 5 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. Cz???? 2 zam??wienia: podzia??y geodezyjne nieruchomo??ci


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna w okresie od 5 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r.
Część 2 zamówienia: podziały geodezyjne nieruchomości.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, którym jest firma:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Spółka Cywilna
Michał Piotrowski, Kazimierz Gierlik i Piotr Mańkowski
64- 100 Leszno, ul. Krzywa 2


Umowę zawarto na niżej wymienione kwoty:
1) za wydzielenie jednej działki przy podziale w wyniku którego powstaje do trzech nowych działek - kwota brutto 495,00 zł
2) za wydzielenie na terenie nieruchomości każdej następnej działki powyżej trzech – kwota brutto 493,00 zł


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.