Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy na obs??ug? geodezyjn? Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji Urz?du Miasta Leszna w okresie od 5 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. Cz???? 1 zam??wienia: wykonywanie map do cel??w projektowych


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna w okresie od 5 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r.
Część 1 zamówienia: wykonywanie map do celów projektowych
.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, którym jest firma:
Usługi Geodezyjno – Kartograficzne i Konsultingowe FDF ,,PRYZMAT” S.C.
Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak
64-100 Leszno, ul.Narutowicza 61

Umowę zawarto na niżej wymienione kwoty:
1)wykonanie mapy do celów projektowych dla obiektów nie wymagających odrębnego pomiaru wysokościowego
a) wykonanie mapy terenu o powierzchni do 1ha – kwota brutto 360,00 zł
b) za każdy następny hektar powierzchni terenu przy wykonaniu mapy dla terenu o powierzchni ponad 1 ha - kwota brutto 310,00 zł
2)wykonanie mapy do celów projektowych dla obiektów wymagających odrębnego pomiaru wysokościowego
a) wykonanie mapy terenu o powierzchni do 1ha - kwota brutto 380,00 zł
b) za każdy następny hektar powierzchni terenu przy wykonaniu mapy dla terenu o powierzchni ponad 1 ha - kwota brutto 330,00 zł


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.