Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. zmiany sposobu u??ytkowania pomieszcze?? poddasza i piwnic w budynku na sale ?wicze?? rehabilitacyjnych, dobudow? windy dla os??b niepe??nosprawnych przy budynku oraz ocieplenie obiektu . Lokalizacja inwestycji: ul. Starozamkowa 14w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I E
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
Przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.Nr 80,poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 30 grudnia 2008 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegających na:
- zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza i piwnic w budynku na sale ćwiczeń rehabilitacyjnych,
- dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku
- ocieplenie obiektu .
Lokalizacja inwestycji: ul. Starozamkowa 14 w Lesznie

W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 206
w godz. 800 – 1400 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.


Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.