Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wy??o??eniu do publicznego wgl?du projekt??w miejscowych plan??w zagospodarowania przestrzennego

Numer dokumentu: AP.7322/109-110-112/06-07
Rok: 2009

Leszno, 9 styczeń 2009r.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej Leszna:
- Nr XXXV/424/2006 z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Wolińskiej i granic miasta Leszna,
- Nr X/108/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic miasta Leszna,
- Nr X/110/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- w rejonie ul. Szybowników, Wolińskiej i granic miasta Leszna,
- w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic miasta Leszna,
- w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 19 stycznia 2009r. do 9 lutego 2009r. w siedzibie Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, w godz. od 07:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 6 lutego 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Leszna (ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno) o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Leszna w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2009 roku.


PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz MalepszyAutor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.