Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu na wykonanie zam??wienia publicznego p.n. ??Budowa ??cie??ki rowerowej w ulicy Do??ynkowej pomi?dzy torami PKP w Lesznie?.


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę ścieżki rowerowej w ulicy Dożynkowej pomiędzy torami PKP w Lesznie”
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

Lp. Firma Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1 Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o.
Ul. Energetyków 4, 64-100 Leszno
931.521,25 zł

100

2 Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
Ul. Bema 33, 64-100 Leszno
940.838,69 zł

 99,1


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Energetyków 4 z ceną ofertową 931.521,25 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.