Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu na wykonanie zam??wienia publicznego p.n. ??Budowa ul. Karola Olszewskiego oraz ul. Witolda Lutos??awskiego na odcinku od ul. Karola Szymanowskiego do ul. Henryka Dembi??skiego w Lesznie wraz z kanalizacj? deszczow??


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę ul. Karola Olszewskiego oraz ul. Witolda Lutosławskiego na odcinku od ul. Karola Szymanowskiego do ul. Henryka Dembińskiego w Lesznie wraz z kanalizacją deszczową”
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

Lp. Firma Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1 Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno
1.896.596,52zł

72,2

2 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe STANDARD Sp. z o.o.
ul. Jagiełły 32, 64-100 Leszno
1.485.803,40 zł

92,2

3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM” Sp z o.o. ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno 1.369.712,98 zł

100


 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Sosnowej 5 z ceną ofertową 1.369.712,98 zł brutto.


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.