Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na obs??ug? geodezyjn? Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji Urz?du Miasta Leszna w okresie od 5 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2010r. Cz???? 3: specjalistyczne pomiary geodezyjne


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na obsługę geodezyjną Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna w okresie od
5 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2010r., część 3: specjalistyczne pomiary geodezyjne, wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Usługi Geodezyjno – Kartograficzne i Konsultingowe FDF ,,PRYZMAT” S.C.
Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61
Cena oferty najkorzystniejszej: 58,00 zł z podatkiem VAT.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

 

Lp. Firma  Ofertowa kwota (brutto) Punktacja – kryterium cena
1 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Spółka Cywilna
Michał Piotrowski, Kazimierz Gierlik, Piotr Mańkowski,
64-100 Leszno, ul.Krzywa 2

95,00

61

2  Usługi Geodezyjno – Kartograficzne i Konsultingowe FDF ,,PRYZMAT” S.C.
Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61

58,00

100
Wszystkie ofert złożone w postępowaniu uznano za ważne.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.