Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na obs??ug? geodezyjn? Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji Urz?du Miasta Leszna w okresie od 5 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2010r. Cz???? 1: wykonywanie map do cel??w projektowych


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na obsługę geodezyjną Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna w okresie od
5 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2010r., część 1: wykonywanie map do celów projektowych, wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Usługi Geodezyjno – Kartograficzne i Konsultingowe FDF ,,PRYZMAT” S.C.
Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61
Cena porównywalna: 345,00 zł z podatkiem VAT.
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z porównywalną ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

LP Firma

Cena porównywalna - wyliczona na podst. cen ofertowych (SIWZ rozdz.18 ust.5)

 Punktacja – kryterium cena
 1  Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Spółka Cywilna
Michał Piotrowski, Kazimierz Gierlik, Piotr Mańkowski,
64-100 Leszno, ul.Krzywa 2

 392,5

87,9 

 2  Usługi Geodezyjno – Kartograficzne ,,GEOBIT” Spółka Jawna Sławomir Formanowski, Andrzej Wojtyniak,
64-100 Leszno, ul. Kąkolewska 21

 463,6

74,4 

 3  Usługi Geodezyjno – Kartograficzne i Konsultingowe FDF ,,PRYZMAT” S.C.
Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61

345,00 

100 

 4 Biuro Usług Geodezyjno – Kartograficznych
inż. Jacek Kołodziej,
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 3

417,85 

82,6 


Jednocześnie informujemy, że z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego został wykluczony niżej wymieniony Wykonawca:
1. Usługi Geodezyjno – Kartograficzne i Konsultingowe ,,Geobud” Sp.C.
Krzysztof Wójcik i Remigiusz Domagała, ul.17 Stycznia 109, 64-100 Leszno
Uzasadnienie prawne : na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 3. ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Uzasadnienie faktyczne : Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie
wymaganego w SIWZ w rozdz.9 ust.1 pkt 13 dokumentu potwierdzającego, że
wykonane przez Wykonawcę prace geodezyjno – kartograficzne zostały wykonane
należycie.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.