Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plRejestr ofert zg??oszonych do konkursu w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdzia??anie narkomanii i alkoholizmowi.


REJESTR OFERT ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI.

ZADANIA NA ROK 2010.

L.P.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Wnioskowana kwota
   1.
Poradnia Profilaktyki i Terapii „MONAR”
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyki, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych
40.000zł
   2.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział Terenowy w Lesznie
Realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka(narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych
40.000 zł
3.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Prowadzenie warsztatów i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy
31.000 zł
4.
Stowarzyszenie
Ruch Trzeźwościowy
Prowadzenie Klubów Abstynenckich
26.000 zł
5.
Leszczyńskie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów”
Prowadzenie Klubów Abstynenckich
23.500 zł
6.
Integracyjny Klub Sportowy
„Leszno”
Prowadzenie imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
10.000 zł
7.
Międzyszkolny Klub Sportowy
AROT ASTROMAL
Prowadzenie imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
10.000 zł
8.
Klub Sportowy „Polonia 1912”
Prowadzenie imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
23.500 zł
9.
ZHP Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Leszno
Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
2.420 zł
10.
Klub Sportowy „Polonia 1912”
Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
5.000 zł
11.
UKS „Dwunastka”
Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
2.000 zł
12.
Fundacja „Odzew”
Prowadzenie warsztatów aktywizujących młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym
3.000 zł
13.
Fundacja „Odzew”
Prowadzenie programu profilaktycznego „Starszy Brat- Starsza Siostra”
5.000 zł
14.
Klub Inteligencji Katolickiej
Prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu
10.000 zł
15.
ZHP Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Leszno
Organizowanie spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako działania alternatywne wobec uzależnień
15.598 zł
16.
Stowarzyszenie ECHO
Udzielanie wsparcia żywnościowego dla rodzin z problemami uzależnień
3.000 zł
17.
Stowarzyszenie Leszczyński
Bank Żywności
Udzielanie wsparcia żywnościowego dla rodzin z problemami uzależnień
3.000 zł

 

Autor informacji: Bo??ena Moksiewicz
Informację wprowadził: 53
Opublikowany dnia: 2008-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-12-12 wprowadzona przez: 26
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.