Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy odcinka sieci gazowej niskiego ci??nienia w ul. Niepodleg??o??ci, w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że dnia 3.12.2008 r. wydana została decyzja Nr 39/Ip/2008, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Niepodległości, w Lesznie.

Inwestor: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Poznań
Centrum Eksploatacji Sieci Leszno,ul. Przemysłowa 12
Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.