Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego na: ??Budow? instalacji o??wietlenia boiska pi??karskiego Nr 2 w Lesznie - Zaborowie, przy ul. G??rowskiej?.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Budowę instalacji oświetlenia boiska piłkarskiego Nr 2
w Lesznie - Zaborowie, przy ul. Górowskiej.

Wpłynęły dwie oferty:

Nr oferty Wykonawca Cena oferty/punkty za cenę oferty (cena 100%) Podlega/nie podlega odrzuceniu Przyznane punkty 
1 LINK Spółka z o.o.
ul. Lubowska 73
60 - 454 Poznań
267.058,00 zł / 89 pkt Nie podlega odrzuceniu 89 pkt
2 Instalatorstwo Elektryczne
Henryk Kaźmierowski
ul. Drzymały 27
64 – 100 Leszno
237.142,75 zł / 100 pkt Nie podlega odrzuceniu 100 pkt
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Instalatorstwo Elektryczne - Henryk Kaźmierowski, ul. Drzymały 27, 64 – 100 LESZNO,

z ofertową ceną: 237.142,75 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową
i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-12-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.