Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot.zmianie sposobu u??ytkowania istniej?cej cz???ci piwnicy w budynku przedszkola na salk? gimnastyczn? ul. Wyspia??skiego w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
Przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.Nr 80,poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 24 listopada 2008 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegających na zmianie sposobu użytkowania istniejącej części piwnicy w budynku przedszkola na salkę gimnastyczną ul. Wyspiańskiego w Lesznie
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 206
w godz. 800 – 1400 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Społecznego Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego BOLEK i LOLEK – Leszno oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.


Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Jolanta Nowacka
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.