Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o podj?ciu uchwa?? o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowych plan??w zagospodarowania przestrzennego.

Numer dokumentu: AP.7323/114-117/08
Rok: 2008

Leszno, 5 XII 2008r.


Ogłoszenie o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Na podstawie art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Leszna:
 uchwały nr XXIV/269/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie,
 uchwały nr XXIV/271/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Leszczynka” w Lesznie,
 uchwały nr XXV/293/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Zatorza” w Lesznie,
 uchwały nr XXVII/313/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. E. Estkowskiego, Kameruńskiej, al. 21 Października, Kąkolewskiej i Al.Konstytucji 3 Maja w Lesznie.

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski dotyczące planów miejscowych na adres Urzędu Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.


PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.