Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plGimnazjum Nr 4 im.Zjednoczonej Europy - wolne stanowisko kadrowej


 Gimnazjum Nr 4 im.Zjednoczonej Europy w Lesznie ul.Bolesława Prusa 33
     64-100 Leszno

 ogłasza nabór na wolne stanowisko
     kadrowej

 Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy);
 Gimnazjum Nr 4 w Lesznie 64-100 Leszno ul.B.Prusa 33
 wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
 rodzaj umowy: umowa o pracę

 Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko kadrowej powinna spełniać następujące wymagania (Dz.U.Nr 1020 z dnia 6 maja 2005 r.)
1. posiada obywatelstwo polskie
2. wykształcenie  minimum średnie, posiadać co najmniej 3 letnią praktykę w kadrach
3. niekaralność
4. znajomość obsługi komputera
5. znajomość Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy
6. znajomość przepisów kancelaryjnych
7. znajomość przepisów ZUS

Wymagania pożądane:
1. znajomość prowadzenia spraw związanych z kadrami nauczycielskimi oraz pracownikami niepedagogicznymi
2. znajomość sprawozdawczości – do GUS-u oraz MEN, obsługa  programu SIO
3. umiejętność współpracy w zespole
4. samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań


Wymagane dokumenty:
- dokumenty potwierdzające wykształcenie kwalifikacyjne ,uprawnienia i umiejętności
- CV i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności
   za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu i
   za przestępstwo karne skarbowe
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o długości stażu w kadrach

Dokumenty należy składać w terminie do 19.12.2008 r. do godz.15.00  w sekretariacie  Gimnazjum Nr 4 Leszno ul.B.Prusa 33.
Informacje dodatkowe:
- koperta na konkurs powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem”konkurs na stanowisko kadrowej”
- oferty nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane
- zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu     
  przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
- oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 065  5268476

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Gimnazjum Nr 4 w Lesznie ul.B.Prusa 33, I piętro  budynek C.

 Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
 dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


 Dyrektor Gimnazjum Nr 4 w Lesznie
 mgr Aneta PrzybylskaAutor informacji: Aneta Przybylska
Informację wprowadził: 43
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.