Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy na wykonanie zm??wienia publicznego pn. ??Zimowe utrzymanie dr??g i ulic w mie??cie Lesznie w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011?


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia, że w dniu 4 listopada 2008r. zawarto umowę na „zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011” z

Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
ul. Bema 33
64-100 Leszno

przy zastosowaniu następujących jednostkowych stawek rozliczeniowych brutto:

a/ Za 1000 m2 zraszania nawierzchni - 20,00 zł/1000m2
solanką i środkiem chemicznym
(solą) przy jednostkowym zużyciu
soli 10g/m2 (wraz z ceną materiału)
b/ Za 1000 m2 zraszania nawierzchni - 25,00 zł/1000m2
solanka i środkiem chemicznym
(solą) przy jednostkowym zużyciu
soli 20g/m2 (wraz z ceną materiału)
c/ Za 1000 m2 zraszania nawierzchni - 30,00 zł/1000m2
solanką i środkiem chemicznym
(solą) przy jednostkowym zużyciu
soli 30g/m2 (wraz z ceną materiału)
d/ Za 1 km posypywania materiałem - 5,00 zł/km
uszorstniającym (bez ceny materiału
uszorstniającego)
e/ Za 1 km odśnieżania - 7,00 zł/km
pługami samochodowymi
f/ Za 1 godzinę pracy jednej jednostki - 70,00 zł/h
sprzętowej pozostałej (równiarka,
ładowarka, pługi ciągnikowe)
g/ Za 1 godzinę dyżurowania jednej - 40,00 zł/h
jednostki sprzętowej przeznaczonej
do zraszania, posypywania
i odśnieżania wraz z obsługą
h/ Za 1 godzinę dyżurowania - 30,00 zł/h
jednej jednostki sprzętowej
pozostałej wraz z obsługą
i/ Za 1 godzinę dyżurowania dyspozytora - 24,00 zł/h
j/ za 1 tonę 5% mieszaniny piasku i soli - 25,00 zł/t
k/ za 1 tonę 25% mieszaniny piasku i soli - 70,00 zł/t
l/ za 1 tonę 50% mieszaniny piasku i soli - 90,00 zł/tAutor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.