Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego publicznego na ??zimowe utrzymanie dr??g i ulic w mie??cie Lesznie w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011?


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011”W postępowaniu wpłynęła 1 oferta :

Lp. 

Firma

 Oferowana kwota porównywalna (brutto)

Punktacja – kryterium cena

1 Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.,
Ul. Bema 33, 64-100 Leszno

5.515,00 zł

100
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ofertową ceną porównywalną 5.515,00 zł brutto,

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.