Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego na modernizacj? cz???ci sektora nr 8 widowni na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na modernizację części sektora nr 8 widowni na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe
„STANDARD” Sp. z o.o.
ul. Władysława Jagiełły 32
64-100 Leszno

Cena wybranej oferty: 608.349,01 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu. Oferta uzyskała największą ilość punktów w
kryterium wyboru cena.


W postępowaniu zostało złożone 5 ofert:

Lp

WYKONAWCA

Cena oferty

Z podatkiem VAT

Podlega / nie podlega odrzuceniu Przyznane punkty w kryterium wybory cena - 100%

1.

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Projektowe „STANDARD” Sp. z o.o., ul. Wł. Jagiełły 32, 64 - 100 LESZNO

608.349,01 zł.

Nie podlega odrzuceniu

100,00 pkt

2.

Regionalne Konsorcjum Budowlane „MI-MA” ul. Szczepanowskiego 25
64-100 Leszno

631.163,75 zł.

Nie podlega odrzuceniu

96,40 pkt

 

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane
EFEKT GROUP MALEPSZY
ul. Święciechowska 37,64 - 100 LESZNO

644.839,27 zł.

Nie podlega odrzuceniu

94,30 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa
„PARTNER” Spółka z o.o.
ul. Okrężna 10,64 - 100 LESZNO

655.586,02 zł.

Nie podlega odrzuceniu

92,80 pkt

5.

Przedsiębiorstwo Techniczne
inż. Stanisław Snela
ul. Wodna 16
64-030 Śmigiel
649.787,54 zł. Nie podlega odrzuceniu 93,60 pkt

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.