Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji na dachu budynku p??ywalni AKWAWIT w Lesznie ul. ??w. J??zefa 5, stacji bazowej telefonii kom??rkowej sieci PLUS GSM. Inwestycja polega? b?dzie na monta??u 3 maszt??w wysoko??ci od 2 do 6,0m wraz z antenami nadawczo-odbiorczymi, wydzielenia pomieszczenia technicznego oraz zasilania energetycznego stacji.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek POLKOMTEL S.A w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej lokalizacji na dachu budynku pływalni AKWAWIT w Lesznie ul. Św. Józefa 5, stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM. Inwestycja polegać będzie na montażu 3 masztów wysokości od 2 do 6,0m wraz z antenami nadawczo-odbiorczymi, wydzielenia pomieszczenia technicznego oraz zasilania energetycznego stacji.
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208 w godz. 7.30 - 15.30 , w terminie 7 dni od dnia ukazania sie niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.


Prezydent Miasta


Tomasz MalepszyAutor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.