Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy ma??ogabarytowej stacji transformatorowej na terenie dz. nr ew. 34/4 ark.m. 86 oraz linii kablowych SN i nn w pasie drogowym ul. 1 Maja w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Mr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, że dnia 17 października 2008 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy małogabarytowej stacji transformatorowej na terenie dz. nr ew. 34/4 ark.m. 86 oraz linii kablowych SN i nn w pasie drogowym ul. 1 Maja w Lesznie
Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.