Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy na budow? odcinka ulicy Chocimskiej w Lesznie wraz z budow? odcink??w sieci wodoci?gowej i kanalizacji deszczowej


Urząd Miasta Leszna

Zawiadamia o zawarciu umowy sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę odcinka ulicy Chocimskiej w Lesznie wraz z budową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej”

Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą:

Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
ul. Bema 33
64-100 Leszno

Umowę zawarto na kwotę: 412.202,19 zł. z podatkiem VAT


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.