Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy stacji bazowej telefonii kom??rkowej wraz z przy???czem energetycznym w Lesznie, przy ul. Krzyckiego (dzia??ka nr ewidenc. 7/1, arkusz m. 1).

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że dnia 20.10.2008 r. wydana została decyzja Nr 34/Ip/2008, odmawiająca ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca wnioskowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym w Lesznie, przy ul. Krzyckiego (działka nr ewidenc. 7/1, arkusz m. 1).

wnioskujący: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa


Prezydent Miasta Leszna
Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.