Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Wykonanie toalet dla ch??opc??w w Szkole Podstawowej nr 1 w Lesznie, Al. Krasi??skiego?.


ZO-3410-11/08 Leszno, 21.10.2008 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie sanitariatów dla chłopców w Szkole Podstawowej nr 1 w Lesznie, Al. Krasińskiego”.

1. Zamawiający Zespól Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „T.W. Projekt”
Tobiasz Walczak 63-720 Koźmin Wlkp., ul. Pleszewska 51
Cena ofertowa – 118.817,97 zł. brutto
- Oferta nr 2 – Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
64-117 Krzycko Małe, Krzycko Wielkie Os. 700-lecia 20
Cena ofertowa – 86.400,00 zł. brutto
- Oferta nr 3 – Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Matuszewski
64-100 Leszno, Przybyszewo, ul. Osiedlowa 8
Cena ofertowa – 89.448,48 zł. brutto
- Oferta nr 4 – Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Smolibowski
64-100 Leszno, ul. Osiecka 7
Cena ofertowa – 101.270,19 zł. brutto
2. Oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:

- 2 -

Oferta nr 2 otrzymała 100 pkt - najniższa cena
Oferta nr 1

86.400,00 x 100 = 72,72 pkt.
118.817,97
Oferta nr 3

86.400,00 x 100 = 96,59 pkt.
89.448,48

Oferta nr 4

86.400,00 x 100 = 85,32 pkt.
101.270,19


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2008-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.