Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci cieplnej preizolowanej w rejonie ul. S??owackiego ?? Pl. Ko??ciuszki, w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 13.10.2008 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy sieci cieplnej preizolowanej w rejonie ul. Słowackiego – Pl. Kościuszki, w Lesznie.

Inwestor:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 12, 64-100 LesznoPrezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.