Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu na wykonanie zam??wienia publicznego p.n. ??Przebudowa ulicy Dowbora Mu??nickiego w Lesznie?.


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy Dowbora Muśnickiego w Lesznie”.

W postępowaniu wpłynęła następująca oferta :

L.P.

Firma

 Oferowana kwota
(brutto)

 Punktacja – kryterium cena

1 Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
ul. Bema 33, 64-100 Leszno

1.179.866,63 zł

100


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: 
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową 1.179.866,63 zł brutto.


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-10-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.