Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu na wykonanie zam??wienia publicznego p.n. ??Opracowanie projekt??w aktualizacji program??w sygnalizacji ??wietlnych na skrzy??owaniach w Al. Konstytucji 3-go Maja (droga krajowa nr 5) oraz w Al. Jana Paw??a II (droga krajowa nr 12) w Lesznie?


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie projektów aktualizacji programów sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach w Al. Konstytucji 3-go Maja (droga krajowa nr 5) oraz w Al. Jana Pawła II (droga krajowa nr 12) w Lesznie”.
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

L.P.

Firma

Oferowana kwota(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1

DAP-MED-PROJECT Domnika Pulikowska 60-193 Poznań ul. Królewny Śnieżki 4

80 398,00 zł

100

2

EUTRA Krzysztof Rosiek

01-934 Warszawa ul. Kasjopei 71

91 500,00 zł

87,9Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

DAP-MED-PROJECT Domnika Pulikowska
60-193 Poznań ul. Królewny Śnieżki 47
z ceną ofertową 80 398,00 zł brutto,

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.