Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budow? odcinka ulicy Chocimskiej w Lesznie wraz z budow? odcink??w sieci wodoci?gowej i kanalizacji deszczowej


Urząd Miasta Leszna

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji zawiadamia, że złożono 1 ofertę na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy odcinka ulicy Chocimskiej w Lesznie wraz z budową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej”.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonej oferty wraz z przyznaną punktacją:

lp.

Firma

Oferowana kwota ( brutto )

Punktacja - kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

412.202,19 zł

100 pkt


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową 412.202,19 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.