Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o podj?ciu uchwa??y o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna

Numer dokumentu: AP.7320/2/2008
Rok: 2008

Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Leszna Uchwały Nr XXIV/270/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-nia przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Leszna w sekretariacie Urzędu Miasta Leszna przy ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-10-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.