Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii kablowej SN ?? 15 kV ze stacji WN/SN Leszno Wsch??d do strefy przemys??owej I.D.E.A. w LesznieUrząd Miasta Leszna
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii kablowej SN – 15 kV ze stacji WN/SN Leszno Wschód do strefy przemysłowej I.D.E.A. w Lesznie, wybrano ofertę złożoną przez:

M & R Biuro Projektów – Mieloch Sp. z o.o. 61-695 Poznań, ul. Macieja Rataja 106A

Cena oferty najkorzystniejszej: 97.600,00 zł. z podatkiem VAT

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

L.p

Firma

Oferowana cena brutto (zł)

Punktacja w kryteriuma cena

1

Konsorcjum firm:

BUDMAR S.C. Mariola Adamska, Andrzej Adamski,64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 12 A

Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy WIS Jerzy Woźniak, 64-100 Leszno, ul. Francuska 61

243.998,00

40,0

2

JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych, 63-000 Masłowo, ul. Bociania 8

120.780,00

80,8

3

M&R Biuro Projektów - Mieloch Sp. z o.o., 61-695 Poznań, ul. Macieja Rataja 106A

97.600,00

100,0


Wszystkie oferty złożone w postępowaniu uznano za ważne


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.