Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy utwardzonej ??cie??ki rowerowej w ul. Do??ynkowej - na odcinku pomi?dzy torami PKP - w Lesznie, zatwierdzaj?ca jednocze??nie podzia?? nieruchomo??ci na potrzeby drogi.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz.721 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 15 września 2008 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi, kończąca postępowanie w sprawie inwestycji polegającej na budowie utwardzonej ścieżki rowerowej w ul. Dożynkowej - na odcinku pomiędzy torami PKP - w Lesznie, zatwierdzająca jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby drogi.

Podział dotyczy nieruchomości o numerach ewidenc: 1/7 (1/11, 1/12); 1/8 (1/13, 1/14); 1/9 (1/15, 1/16) ark. mapy 67, zgodnie z projektem podziału działek przyjętym do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 5 sierpnia 2008.

W wykazie zastosowano oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; tłustym drukiem oznaczono działki przeznaczone pod ww. inwestycję; działki w nawiasie niewytłuszczone pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, AL. Jana Pawła II 21, pok. 208, w godz. 7.30 - 15.30.
Prezydent Miasta Leszna

Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.