Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i nadbudowy budynku biurowo-gospodarczego w Lesznie Pl. Ko??ciuszki 3 (dzia??ka nr ewid. 5/2,6/1 ark.m.17).

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 01.09.2008 r na wniosek Aresztu Śledczego w Lesznie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i nadbudowy budynku biurowo-gospodarczego w Lesznie Pl. Kościuszki 3 (działka nr ewid. 5/2,6/1 ark.m.17).
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok.208 w godzinach urzędowania.Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy

Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.