Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Rozbi??rka komina wolnostoj?cego z ceg??y w Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza i rozbi??rka tzw. bunkra w Zespole Szk???? Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego?.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na „Rozbiórka komina wolnostojącego
z cegły w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza
i rozbiórka tzw. bunkra w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
ul. Poniatowskiego”.


ZO-3410-10/08 Leszno, 05.09.2008 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Rozbiórka komina wolnostojącego z cegły w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza i rozbiórka tzw bunkra w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego”.

1. Zamawiający Zespól Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PAMAR II” Paweł
Marcinek 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 65/22
Cena ofertowa - 63.603,24 zł. brutto
- Oferta nr 2 - PROFESSIONAL Agnieszka Borżowska
41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Rożdżeńskiego 11/133
Cena ofertowa – 92.576,82 zł. brutto
- Oferta nr 3 – Roboty Budowlane Agnieszka Krakowiak
63-820 Piaski, ul. Mickiewicza 10
Cena ofertowa – 45.509,17 zł. brutto
- Oferta nr 4 – PHU TOREX Jarosław Bejmowicz
61-058 Poznań, ul. Świętowidzka 16a
Cena ofertowa – 81.089,84 zł. brutto
- Oferta nr 5 – Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Grobelny
64-100 Leszno, ul. Findera 7
Cena ofertowa – 58.926,00 zł. brutto
- Oferta nr 6 – „TUNDRA” Marta Nagiel-Ciarcińska
14-100 Ostróda , ul. Piastowska 1/46
Cena ofertowa – 68.585,25 zł. brutto
- Oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Budowlane „TOMBUD” Tomasz Hryniszak
64-100 Leszno, ul. Obrońców Lwowa 4
Cena ofertowa – 38.962,50 zł. brutto
2. Oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 7 otrzymała 100 pkt - najniższa cena
Oferta nr 1
38.962,50 x 100 = 61,26 pkt
63.603,24
Oferta nr 2
38.962,50 x 100 = 42,09 pkt
92.576,82

Oferta nr 3
38.962,50 x 100 = 85,61 pkt
45.509,17

Oferta nr 4
38.962,50 x 100 = 48,05pkt
81.089,84

Oferta nr 5
38.962,50 x 100 = 66,12 pkt
58.926,00

Oferta nr 6
38.962,50 x 100 = 56,81 pkt
68.585,25

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Przedsiębiorstwu Budowlanemu „TOMBUD” Tomasz Hryniszak, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2008-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.