Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy na dostaw? sprz?tu komputerowego i oprogramowania do Urz?du Miasta Leszna


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. : "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna"

Umowę zawarto z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą, którym jest firma:

Vectors Computers Sp. z o.o.
61-408 Poznań ul. B. Winiarskiego 56

Umowę zawarto na kwotę 130601,00 zł brutto


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.