Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy energetycznej linii kablowej o??wietlenia ulicznego wraz z s??upami i oprawami w ul. Tkackiej, Z??otniczej oraz Rynek Zaborowski.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717z zm.) zawiadamiam, że dnia 26.08.2008 r. wydana została decyzja Nr 23/Ip/2008 kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy energetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z słupami i oprawami w ul. Tkackiej, Złotniczej oraz Rynek Zaborowski.Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy


Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.