Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci gazowej w ul. Rycerskiej i ul. ??w. Maksymiliana Kolbe w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 26.08.2008r. na wniosek Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Grobla 15 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w ul. Rycerskiej i ul. Św. Maksymiliana Kolbe w Lesznie.
W związku z powyższym strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z wnioskiem oraz składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208-209 w godzinach urzędowania.


Prezydent Miasta


Tomasz MalepszyAutor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.