Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy pi?ciu budynk??w mieszkalnych wielorodzinnych w Lesznie przy ul. ?owieckiej ( dzia??ka nr ewid. 287 ark.m.112)

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 1.09.2008r została wydana decyzja nr 16/Ip/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesznie przy ul. Łowieckiej ( działka nr ewid. 287 ark.m.112)

Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy
Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.