Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla post?powania pn. "Modernizacja sektora Nr 9 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17-go Stycznia 68 "


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie


zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot.
"Modernizacji sektora Nr 9 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie
przy ul. 17-go Stycznia 68 "

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

 

WYKONAWCA

Cena oferty

Z podatkiem VAT

Podlega / nie podlega odrzuceniu

Przyznane punkty

w kryterium wyboru cena - 100 %

1

Przedsiębiorstwo Techniczne

Inż. Stanisław Snela

ul. Wodna 16

64 - 030 ŚMIGIEL

 

752.544,84 zł.

 

Nie podlega odrzuceniu

 

98,50 pkt

2

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa

„PARTNER” Spółka z o.o.

ul. Okrężna 10

64 - 100 LESZNO

 

741.240,06 zł.

 

Nie podlega

odrzuceniu

 

100,00 pkt

 

3

Przedsiębiorstwo Budowlane

EFEKT GROUP MALEPSZY

ul. Święciechowska 37

64 - 100 LESZNO

 

837.529,63 zł.

 

Nie podlega odrzuceniu

 

88,50 pkt

4

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Projektowe „STANDARD” Sp. z o.o.

ul. Wł. Jagiełły 32

64 - 100 LESZNO

 

799.971, 92 zł.

 

Nie podlega odrzuceniu

 

92,66 pkt

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę:

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa

”PARTNER” Spółka z o.o.

ul. Okrężna 10

64-100 Leszno

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 


Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2008-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.