Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienieo wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego na: ??Budow? ???cznika pomi?dzy budynkami dydaktycznymi Zespo??u Szk???? Technicznych w Lesznie ?? przebudowa nawierzchni dziedzi??ca szkolnego?.


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Budowę łącznika pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie – przebudowa nawierzchni dziedzińca szkolnego”.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna
Tadeusz i Artur Michalski
Ul. Szczepanowskiego 25
64-100 Leszno

Cena oferty: 203 039,72 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Oferta z najniższą ceną, uzyskała największą ilość punktów w kryterium wyboru cena


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2008-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.