Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Zabudow? patio w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Karasia 15"


OR-A 341/12/2008 Leszno, dnia 13 sierpnia 2008 roku


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot: Przetargu nieograniczonego na „Zabudowę patio w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15”


Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące oferty:
Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDWAL” Stefan Walczewski, 64-100 Leszno, ul. Kraszewskiego 8
Cena ofertowa: 131 059,10 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 2 – Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Grobelny, 64-100 Leszno,ul.Findera 7
Cena ofertowa: 139 980,40 zł brutto

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 1 otrzymała 100 pkt – najniższa cena

Oferta Nr 2
131 059,10
139 980,40 x 100 = 93,63 pkt

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDWAL” Stefan Walczewski, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-08-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.